Governança per a la SostenibilitatUna visió neo-institucional del canvi de paradigma.

Burocràcia, Gerencialisme i Governança. Paradigmes moderns de govern.

Governança Local que meni a Estratègies Urbanes de Sostenibilitat. La clivella catalana.