Renovables, territori, moratòria i NIMBYs

A diferència de les energies fòssils, la captació d'energies renovabales (eòlica i fotovoltaica) ocupa bastant territori.  Les lleis d'urbanisme que regulen l'ocupació del sòl no preveien aquesta necessitat i de sobte aflora el conflicte.   L'autor critica les accions merament re-actives (aquí NO o així NO) i reclama propostes en positiu i polítiques pro-actives.

Glossari conceptual per a la Transició EnergÈTICA

La Transició Energètica implica un veritable canvi de paradigma. És a dir, un canvi de marc mental que per tant ha de comportar un canvi de llenguatge.     Aquest treball aporta molts suggeriments teminològics i conceptuals per al nou llenguatge en energies renovables.

Comunitats Energètiques Localsuna transposició pendent

La lògica del model energètic renovable amb una bona component de captació distribuïda d’energia a Km0, està molt lluny de l’individualisme, al contrari, és essencialment comunitària, col·laborativa i en xarxa. Sense un adequat marc jurídic que reguli el funcionament d’una comunitat resulta molt difícil la bona col·laboració entre els seus membres. Cal amb urgència una llei especifica que reguli la constitució i funcionament de les Comunitats Energètiques Locals.

Ajuntament de Barcelona: Energia, Mobilitat Elèctrica i Dades

Més enllà de l’eficiència i la captació a Km0, l'autor opina que on hi ha més potencial d’acció municipal dins de l’AMB per impulsar la Transició EnergÈTICA és en temes de mobilitat elèctrica + bona gestió de dades (Dades Obertes).

Captació fotovoltaica Km0; Beneficis, polítiques i ocupació.                         

L’article es centra en l’aspecte econòmic i la generació d’ocupació local i digne, i no entra en l’immens paquet d’avantatges mediambientals i de salut humana, prou conegudes, i que són inherents a les energies renovables.                                                                                           

Ajuntaments, Energia & Dades

Els ajuntaments, com a governs de proximitat, han d’actuar formulant polítiques energètiques agosarades des de dues perspectives: En els usos energètics públics + Influint en els comportaments de la ciutadania en estalvi i eficiència (canvi social).

Polítiques per al Vehicle Elèctric

7 articles breus amb propostes per a impulsar el vehicle elèctric 

+ promoure la transformació electrica del tots els escútres urbans en 10 anys.

Blockchain, confiança i comunitats (també d’ENERGIA).

El Blockchain (cadenes de blocs) genera confiança entre els membres de la comunitat i és especialment útil per a Comunitats Locals d'Energia (CLE). 

Finançar la Transició EnergÈTICA.

Publicat a Alternativas Económicas Nº 45, març 2017 (versió en català)

 Motos i scooters, tots elèctrics pel 2025. Una proposta per Barcelona i Catalunya.

Organització governamental per a la Transició Energètica.     Baixar el PDF

Transició Energètica.  Recomanació + links

Sóc membre del col·lectiu CMES:  link: http://cmes.cat/  on hi ha un munt de col.legues que treballem per impulsar la TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Territori, energia & autosuficiència energètica.                         

     Reflexions sobre A) Impacte territorial dels captadors d'energia de fluxos biosfèrics renovables;  B) Golafres d'energia?, grans quantitats d'energia que usem sense ser-ne conscients; C) Conceptes d'autosuficiència i sobirania territorial; D) Territoris autosuficients i necessitat d'un mercat inter-territorial d'energia;                                                                                              Baixar el PDF

Cap al 100% RENOVABLE; Reflexions sobre la Transició Energètica a Catalunya i la seva governança en el link següent: http://www.portella.cat/llibres/cap-el-100-renovable

Artícle inicial de Cap al 100% Renovable;
Reflexions sobre la Transició Energètica a Catalunya...     (Jul. 2015)       Baixar el PDF

Programa polític per a la Transició Energètica (per Junts pel SÍ) Baixar el PDF

El Estado español re-niega de la transición energética.