L' EFICIÈNCIA energètica a les PIMES

Quan s'analitzen bé les Directives UE resulta evident que l'esperit de fons de les Comunitats Energètiques Locals rau a obrir un camí segur a la gestió integral, col·lectiva i eficient de l'energia de proximitat.

          Accés al pdf =>

CELs => Consideracions a la proposta de RD del Ministerio

Amb 2 anys i 3 mesos de retard el Ministerio ha divulgat una proposta de RD que TRANSPOSARIA les Directives de la UE sobre Comunitats Energètiques Locals.   Aquí van els meus comentaris + suggeriments.

          Accés al pdf =>

Captació fotovoltaica Km0; Beneficis, polítiques i ocupació.                         

L’article es centra en l’aspecte econòmic i la generació d’ocupació local i digne, i no entra en l’immens paquet d’avantatges mediambientals i de salut humana, prou conegudes, i que són inherents a les energies renovables.                                                                                           

Comunitats Energètiques Localsuna transposició pendent

La lògica del model energètic renovable amb una bona component de captació distribuïda d’energia a Km0, està molt lluny de l’individualisme, al contrari, és essencialment comunitària, col·laborativa i en xarxa. Sense un adequat marc jurídic que reguli el funcionament d’una comunitat resulta molt difícil la bona col·laboració entre els seus membres. Cal amb urgència una llei especifica que reguli la constitució i funcionament de les Comunitats Energètiques Locals.

Renovables, territori, moratòria i NIMBYs

A diferència de les energies fòssils, la captació d'energies renovabales (eòlica i fotovoltaica) ocupa bastant territori.  Les lleis d'urbanisme que regulen l'ocupació del sòl no preveien aquesta necessitat i de sobte aflora el conflicte.   L'autor critica les accions merament re-actives (aquí NO o així NO) i reclama propostes en positiu i polítiques pro-actives.

Glossari conceptual per a la Transició EnergÈTICA

La Transició Energètica implica un veritable canvi de paradigma. És a dir, un canvi de marc mental que per tant ha de comportar un canvi de llenguatge.     Aquest treball aporta molts suggeriments teminològics i conceptuals per al nou llenguatge en energies renovables.

2022    Catalunya i el gran repte polític de la  Transició EnergÈTICA

La humanitat ha pres consciència del nou i gran repte global: la necessitat del canvi radical de model energètic per combatre l’esclafament global.

Més del 90% del nostre sistema energètic depèn de cremar combustibles fòssils.  La Transició Energètica és el repte d’abandonar els fòssils i funcionar només amb energies renovables.

Catalunya representa un u per mil de la humanitat. Si volem seguir existint amb un mínim de sobirania i tenir algun paper al món ens cal enfrontar aquesta Transició activament amb decisió i valentia. Altrament ens la faran des de fora i esdevindrem  uns titelles d’oligopolis transnacionals o d’estats forans.

Ponència al CO-ENER-CAT 2018 sobre la necessitat d'una llei de Territori

CONTINGUT:
1.- SOBRE LA PROPIETAT PRIVADA DEL SÒL...2
2.- LA NOVA LLEI DE TERRITORI... 2
3.- NECESSITATS D’OCUPACIÓ DE SÒL.... 3
4.- LLEI I CONFLICTE...3
5.- COMENTARIS I AL·LEGACIONS A L’ESBORRANY DE LLEI DE TERRITORI. (JULIOL 2017)... 4
6.- RESUM DELS PRINCIPALS CONCEPTES DE LES AL·LEGACIONS... 5
7.- ANNEX: AL·LEGACIONS PRESENTADES... 5

Corregir o millorar el pool marginalista de l'electra

La virtut del sistema marginalista de les subhastes del pool elèctric és que dona més beneficis a les tecnologies més eficients (barates) i per tant dona una “senyal de preu” als inversionistes en favor de les renovables.              

Amb tot, es proposa una reformulació del pool per evitar els "beneficis caiguts del cel"  que acaparen les nuclears i les grans hidràuliques.

I s'explica què fa França en aquest sentit amb una part de les nuclears

ENERGIA: ecologistes o happyflowers?

Estem una societat altament energívora. Si volem continuar fent el que s’enten per una “vida normal”, a part de reduir a un terç l’ús d’energia millorant les eficiències (cotxe elèctric, bomba de calor...) necessitem captació d’energia renovable dels fluxos biosfèrics (sol, aigua i vent) i de la biomassa (vegetal i biogàs). Això és ser ecologista, el demés és anar per la vida de happyflower.           (accés al pdf =>

PLATER, abans de les municipals 2023

Sembla que que el Govern actual de la Generalitat no vol fer públic la proposta del PLATER fins després de les eleccions municipals ... no fos cas que s'esverés el galliner dels candidats happyflowers.     

En les properes eleccions municipals, sostreure el debat de la implantació de renovables a cada municipi seria un frau molt greu a la ciutadania.           Accés al pdf =>

Model català i Comunitats Energètiques Locals (CELs)

Com és que el Govern de la Generalitat que defensa un “model propi”, que a mi m’agrada anomenar-lo de Km0, no fa res per forçar la transposició de la directiva UE 2019/944 que dona drets als qui formen Comunitats Energètiques ?
Fins i tot sembla que ni tan sols s’ha plantejat què n’espera d’aquesta llei.

          Accés al pdf =>

Ajuntament de Barcelona: Energia, Mobilitat Elèctrica i Dades

Més enllà de l’eficiència i la captació a Km0, l'autor opina que on hi ha més potencial d’acció municipal dins de l’AMB per impulsar la Transició EnergÈTICA és en temes de mobilitat elèctrica + bona gestió de dades (Dades Obertes).

Ajuntaments, Energia & Dades

Els ajuntaments, com a governs de proximitat, han d’actuar formulant polítiques energètiques agosarades des de dues perspectives: En els usos energètics públics + Influint en els comportaments de la ciutadania en estalvi i eficiència (canvi social).

Polítiques per al Vehicle Elèctric

7 articles breus amb propostes per a impulsar el vehicle elèctric 

+ promoure la transformació electrica del tots els escútres urbans en 10 anys.

Blockchain, confiança i comunitats (també d’ENERGIA).

El Blockchain (cadenes de blocs) genera confiança entre els membres de la comunitat i és especialment útil per a Comunitats Locals d'Energia (CLE). 

Finançar la Transició EnergÈTICA.

Publicat a Alternativas Económicas Nº 45, març 2017 (versió en català)

 Motos i scooters, tots elèctrics pel 2025. Una proposta per Barcelona i Catalunya.

Organització governamental per a la Transició Energètica.     Baixar el PDF

Transició Energètica.  Recomanació + links

Sóc membre del col·lectiu CMES:  link: http://cmes.cat/  on hi ha un munt de col.legues que treballem per impulsar la TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Territori, energia & autosuficiència energètica.                         

     Reflexions sobre A) Impacte territorial dels captadors d'energia de fluxos biosfèrics renovables;  B) Golafres d'energia?, grans quantitats d'energia que usem sense ser-ne conscients; C) Conceptes d'autosuficiència i sobirania territorial; D) Territoris autosuficients i necessitat d'un mercat inter-territorial d'energia;                                                                                              Baixar el PDF

Cap al 100% RENOVABLE; Reflexions sobre la Transició Energètica a Catalunya i la seva governança en el link següent: http://www.portella.cat/llibres/cap-el-100-renovable

Artícle inicial de Cap al 100% Renovable;
Reflexions sobre la Transició Energètica a Catalunya...     (Jul. 2015)       Baixar el PDF

Programa polític per a la Transició Energètica (per Junts pel SÍ) Baixar el PDF

El Estado español re-niega de la transición energética.