Dissabte, 28 Juliol 2018 15:16

Polítiques per al Vehicle Elèctric

Es tracta d'una selecció de 6 articles breus amb propostes per a impulsar el vehicle elèctric.  De forma especial, promoure la transformació electrica del tots els escútres urbans en 10 anys.

Es presenten un seguit de breus articles sobre el vehicle elèctric d’ús particular o compartit.

Adreçades a líders polítics i formadors d’opinió, aquestes reflexions estan orientades a conèixer les bases tecnològiques i econòmiques que permetin elaborar una política pública sobre el tema.

En cada cas es fan algunes propostes concretes

CONTINGUT:

0.- Presentació dels articles. 2

1.- Vehicle elèctric, algun dubte?. 3

Annex: MEMÒRIA de CÀLCUL i FONTS. 5

2.- Escúters, tots elèctrics en 10 anys ! 6

3.- Comprar un vehicle elèctric?. 8

RESUM i RECOMANACIONS POLÍTIQUES. 11

4.- Cotxe elèctric compartit       MAD 5   ó   BCN 0. 12

Cal repensar l’estacionament a la via pública. 13

5.- Mobilitat elèctrica => impacte sobre la xarxa. 14

6.- Compte amb els puretes, són perillosos! (o el dret a esbafar-se) 15

7.- RESUM polítiques proposades. 16

ANNEX TdR de:   Escúters, tots elèctrics en 10 anys ! 17

L’autor + publicacions. 22

En termes de mobilitat es dóna per descomptat que les polítiques d’afavorir el transport públic han de ser les prioritàries. Grosso modo, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el transport públic serveix el 40% dels desplaçaments diaris, un 35% es fan a peu o en bicicleta, però no es pot oblidar que el 25% dels desplaçaments es fan en transport privat (furgonetes, cotxes, motos, escúters). És evident que a la resta de Catalunya el percentatge de transport privat és encara més elevat. Per altra banda, els greus problemes de congestió i contaminació que patim tenen el seu primer i principal origen en aquest transport privat. En conseqüència, les polítiques en transport privat són de gran rellevància.

En aquest marc, les polítiques d’afavorir el vehicle elèctric, més enllà de cercar resoldre correctament els problemes de mobilitat, de congestió i de contaminació, acumulen una altra possibilitat, la de generar ocupació i la de modernitzar la nostra economia industrial.

 

 

{module Related by category|category_id=10}