ENERGIA: ecologistes o happyflowers?

ENERGIA: ecologistes o happyflowers?

Estem una societat altament energívora. Si volem continuar fent el que s’enten per una “vida normal”, a part de reduir a un terç l’ús d’energia millorant les eficiències (cotxe elèctric, bomba de calor...) necessitem captació d’energia renovable dels fluxos biosfèrics (sol, aigua i vent) i de la biomassa (vegetal i biogàs). Això és ser ecologista, el demés és anar per la vida de happyflower.           (accés al pdf =>

 Per accedir a l'article, baixeu el PDF de dalt.

{module Related by category|category_id=10}