Me’n vaig, deixo ERC

Me’n vaig, deixo ERC

RESUM FINAL

  • No m’escolteu en política energÈTICA, per tant, suposo que no us interesso.
  • Més enllà d’anècdotes puntuals, discrepo de massa plantejaments estructurals d’ERC com per anar pel món amb aquesta etiqueta.
  • Vull ser útil al país i no a un partit.

Per tant, => me’n vaig. Adeu i que tingueu sort.

1.- PARTIT POLÍTIC I ACCIÓ COL·LECTIVA. ................................. 1
2.- EL MEU ITINERARI POLÍTIC. ................................................. 1
3.- ERC I LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA. ........................................ 2
4.- MANCA DE POLÍTICA ENERGÈTICA D’ERC AL GOVERN. ........ 3
5.- ALTRES ASPECTES POLÍTICS. ................................................ 4

No és un rampell, és una decisió meditada.
La gota que ha fet vessar el got no han sigut les recents “rufianades”.

Per llegir els arguments i les reflexions que fan al cas, baixeu el PDF.

{module Related by category|category_id=8}