Burocràcia, Gerencialisme i Governança.

Burocràcia, Gerencialisme i Governança. Paradigmes moderns de govern.

Autor: Josep Centelles i Portella
Data original:   2007
Idioma original:  català           També traduit a:
Observacions:  Continguts similars als del llibre "El Buen Gobierno de la Ciudad"
Sumari: La governança no implica deixar de practicar les anteriors formes (paradigmes) de govern: la burocracia i el gerencialisme.  El que importa en l'era digital i de la democràcia participativa, és saber quina de les tres aproximacions al govern cal adoptar en cada moment per assolir els objectius desitjable.

CONTINGUT:

EL PARADIGMA BUROCRÀTIC.                                  2

EL PARADIGMA GERENCIAL.                                     4

GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA.                                   6

DEFINICIONS: GOVERNANÇA I GOVERNABILITAT   10

EL GOVERN REAL:GOVERNANÇA, GERENCIALISME I BUROCRÀCIA SIMULTANIS.     11
Exemple: Recol•lecció i tractament de residus sòlids urbans.      11

 Per l'article complet, baixeu el PDF

{module Related by category|category_id=8}