Governança per a la Sostenibilitat

Governança per a la SostenibilitatUna visió neo-institucional del canvi de paradigma.

Títol:   Governança per a la Sostenibilitat
Autor: Josep Centelles i Portella
Data original:     Juny 2007          
Idioma original:  català           També traduit a:  castellà
Observacions: 
Sumari:  La tesi que planteja aquest paper és que ens cal un canvi de paradigma per a afrontar amb eficàcia els problemes de sostenibilitat que cada dia ens preocupen més. Ens cal evolucionar del paradigma científico-tecnològic objectiu, cap al paradigma institucional, de caràcter molt més relativista i on el fonamental són les relacions entre els actors i la qualitat de les mateixes. Els tècnics i professionals que assessoren a polítics electes, són un graó essencial per a assolir aquest canvi.

 contingut

GOVERNANÇA PER A LA SOSTENIBILITAT       1
NOTA PRÈVIA: VISIÓ DE LA SOSTENIBILITAT. 2
CANVI DE PARADIGMA.                                   3
LES INSTITUCIONS.                                         5
   Un món d'actors que s'interrelacionen.         5
   La importància de les institucions.                 6
L'EVOLUCIÓ DELS ESCENARIS, ... CAP A LA SOSTENIBILITAT?        9
UNA CONCLUSIÓ GENERAL: ENS CAL MÉS ANÀLISI D'ACTORS.     11
UNA CONCLUSIÓ ESPECÍFICA: EL "PROJECTE" COM A EINA DE COMUNICACIÓ. 12

Per l'article complet, baixar PDF

{module Related by category|category_id=8}