DEDICATÒRIA i contra-portada

Aquest llibre està dedicat als "formadors d'opinió", és a dir, a periodistes, tertulians, mestres, professors, etc. i també a polítics.

DEDICATÒRIA:

Dedicat, és a dir, adreçat, a la Mònica Terribas, al Jordi Basté, a la Júlia Otero, a l’Antoni Bassas, al Josep Cuní, al Xavier Graset, al Vicent Partal ... i a tots els seus tertulians, com en Miquel Puig, Jordi Angusto, Patricia Gabancho, José Antich, Vicent Sanchis, Pilar Rahola, Rafel Nadal, Josep Curto, Juanjo López Burniol, ... i dotzenes més que poden tenir i tenen el títol de “formadors d’opinió”. També a tots els profes d’ensenyament mitjà, no només els de física, sinó també als de naturals, socials i als d’història ... a tots. Ho dedico a tots aquests formadors d’opinió que sou necessaris per a canviar de paradigma, per canviar de marc mental de com ens relacionem amb l’energia, un aspecte essencial de la nostra vida quotidiana.

Al PDF hi trobareu una mostra de 18 pàgines.

CONTRA-PORTADA:

La nostra vida quotidiana depèn totalment de l’accés a l’energia. Per un moment imaginem-nos què faríem un dia sense aigua calenta, sense ascensor, sense transport, sense electricitat, sense ordinador, sense gasolina ... Vista aquesta elevadíssima dependència resulta paradoxal que no ens preocupi estar funcionant en base a un model energètic que la pròpia Unió Europea qualifica d’obsolet.

Aquest opuscle s’adreça a la ciutadania conscient i amb responsabilitat cívica. Intenta obrir la consciència de la necessitat de canviar de model energètic, de superar l’època dels combustibles fòssils bruts, dirty fossil fuels, com ja els anomena l’Obama, i fer la transició cap a l’era dels fluxos d’energia nets. Un món basat en energia renovable, neta de contaminació, més barata i lliure de sang i guerres, és tècnicament possible i econòmicament viable. Ara és el moment de la política. Sense renunciar ni un bri al benestar energètic que gaudim actualment, aquest món es pot començar a construir ja avui des de qualsevol comunitat ben governada.

Com diu en el pròleg en Joan Majó, el segle XXI “ha de ser el segle de la transformació del model energètic, perquè sense energia no hi ha vida de cap tipus...”

Des d’una perspectiva de divulgació cientifico-tècnica, l’annex “per a llecs” sobre conceptes bàsics de l’energia (unitats de mesura, itineraris energètics, itineraris econòmics, etc.) pretén donar una ajuda conceptual per navegar pel món de la política energètica actual.

L’AUTOR:

Josep Centelles i Portella (1952) és enginyer industrial i màster en economia urbana i regional per la LSE (London School of Economics and Political Science). S'ha dedicat professionalment a la formulació d'estratègies de desenvolupament econòmic local a Catalunya i en diversos països llatinoamericans. Al 2006 va publicar "El Buen Gobierno de la Ciudad; estrategias urbanas y política relacional" on abordà destacats problemes de la governança local en l'era digital. De 2005 a 2010 va ser membre del Consell Econòmic i Social de la ciutat de Barcelona nomenat com a expert independent. Com a consultor extern ha col·laborat amb l'Associació Internacional de Ciutats Educadores i altres xarxes de ciutats. En els darrers anys ha estat el perito principal del projecte europeu Diàlegs Sectorials d'intercanvi entre Brasil i la Unió Europea. Al 2014 publicà a Octaedro “ENTENDER CATALUÑA; Por qué tantos catalanes quieren un Estado propio”. Des del 2012 pertany al Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES).

 

{module Related by category|category_id=20}