Lucena, AENA, l’aeroport i la sostenibilitat

Articles sobre l'aeroport (anys 2001 - 2006 - 2007  - 2008 - 2014)

Eix Transversal.  Proposta de gestió Per encàrreg del Govern a l'Ombra d'en Pasqual Maragall (2001)  Actualitzat al 2012 després del desdoblament del'Eix.