Més ambició per Manresa.   Potencials del pla estratègic.