CONTINGUT i ÍNDEX

CONTINGUT i ÍNDEX

Pròleg,  Pàg. 11

Presentació i context,  17

L’era dels fòssils s’ha d’acabar,   17

Un futur 100 % renovable,   18

No sols contaminació, també l’economia,   19

La transició energètica,   19

Socialment desitjable,   20

Els esculls,  21

1. Els combustibles fòssils: resulten cars, contaminen i s’acaben,   25

El model energètic actual,   26

Taxa de Retorn Energètic (TRE),   28

Aprofitar l’escassetat per fer negoci?,   30

Combustibles no convencionals,   32

L’evolució dels preus del petroli,   33

L’oligopoli canvia d’estratègia?,   35

Dependència energètica d’Europa i de Catalunya,   36

La tèbia posició de la Unió Europea,   37

Fal·làcies que cal desmuntar,   39

Disfressar-se «de verd»,   40

Les nuclears, un mal necessari?,   40

Els biocombustibles o el poder emocional de l’etiqueta «bio»,   41

Low carbon i carbon capture and storage (CCS),   41

Les energies renovables són més cares que les fòssils,   42

Subvencions (renovables i fòssils),   43

2. El 100 % amb energies renovables,   47

Un nou escenari energètic,   47

L’hidrogen, el nou protagonista,   50

L’economia local reforçada,   53

3. Governança de la Transició Energètica,   55

Sobirania energètica,   56

Institucions reguladores,   58

Balanç net,   60

Garantia de subministrament,   61

Qualitat institucional,   62

4. Com pagar la transició,   65

Un bon negoci,   65

Un peculiar repte financer,   67

Necessitat d’acció pública,   69

La factura ciutadana,   71

Impacte territorial,   75

Un canvi cultural important,   76

5. Primers passos imprescindibles,   81

Propostes d’acció immediates,   81

Pacte nacional per a la transició energètica,   81

Pla de recerca per a la transició energètica,   83

Potencial per reactivar l’economia local (diputacions),   83

Fomentar el vehicle elèctric per combatre el «negoci de l’escassetat»,  85

Exemple: els escúters de Barcelona,   88

L’avantatge del primer jugador,   89

Referències bibliogràfiques,   91

Estudis sobre 100 % renovables,   91

Bibliografia catalana,   9

Altres referències,   98

ANNEX. Energia, conceptes bàsics per a llecs:

guia conceptual per navegar pel món de la política energètica actual,   10

Energia: el concepte físic,   103

Manifestacions de l’energia,   103

Unes lleis inexorables,   104

Transformacions de l’energia,   105

Itineraris energètics,   105

Anàlisi del cicle de vida,   109

Energia i diners,   111

Itineraris «econòmics» de l’energia,   111

Qui paga la garantia de subministrament?,   113

Costos fixos i costos variables,   115

Inversions i amortització,   117

El futur és de l’electricitat,   119

Electricitat, l’energia més versàtil,   119

No hi ha magatzems d’electricitat,   120

Unitats d’energia i potència,   123

Unitats d’energia,   123

Potència i les seves unitats,   126

Més sobre l’electricitat,   130

Xarxa elèctrica i «xarxa» d’aigua potable,   136

La Transició Energètica quantificada,   138

No és el miracle dels pans i els peixos,   139

Una mica d’història,   141

Agraïments,   145

 

{module Related by category|category_id=20}