Governança Local i Estratègies Urbanes de Sostenibilitat

Governança Local que meni a Estratègies Urbanes de Sostenibilitat. La clivella catalana.

Autor: Josep Centelles i Portella
Data original:  2003   
Idioma original: Català 
Observacions: Article publicat a la revista de Medi Ambient de la Generalitat de Cataluña.
Sumari:    Aquest paper es composa de dues parts.

En l’escala des de lo local cap a lo global, i des de la perspectiva de cercar estratègies cap a la sostenibilitat, la primera part tracta d’identificar les característiques i peculiaritats de “lo local”. La ciutat (el fet urbà des de barri fins a ciutat-regió) i les estructures de proximitat, són les categories de lo local. La teoria de holons ens ajuda en aquesta tasca.

Després d’unes breus reflexions sobre algunes contradiccions entre sostenibilitat i les perspectives dels escenaris inercials cap als que avancem, es proposen alguns requeriments de governança que a criteri del autor afavoririen la formulació d’estratègies locals cap a la sostenibilitat. Aquest requeriments són de diferent ordre. N’hi ha de caire merament legal i/o administratius, però es fa èmfasi en els basats en el capital social i les estructures de governança no estrictament administratives.

L’eix central es focalitza en la clivella catalana entre el “món municipalista” i, a falta de millor denominació, el “món autonomista”. S’aboga per fomentar una governança que faciliti la construcció de ponts entre ambdós móns, és a dir, per fomentar estructures de mediació en una “desentesa” que, malgrat ser de baixa intensitat, genera conseqüències irreversiblement greus i no afavoreix a ningú.  NOTA: cal recordar que aquest article és de 3002, per tant anterior al Govern Maragall.

 SUMARI:
LIMINAR 4

 • ESTRATÈGIA 4
 • EL MEDI (EL TERRITORI). 4
 • L'ENERGIA. 6
 • LA INFORMACIÓ. 7
 • CIUTAT I IDENTITAT. 9
 • HOLONS. 10
 • LO LOCAL, LA PROXIMITAT I LA DIVERSITAT. 13
 • GOVERNANÇA LOCAL. 15
 • SOSTENIBILITAT 17
 • AGENDA 21 LOCAL 19

ALGUNES REFLEXIONS 24
REQUERIMENTS DE GOVERNANÇA LOCAL. 26

 • VERTICALITAT. (INTEGRACIÓ VERTICAL) 26
 • La "clivella catalana" 27
 • TRANSVERSALITAT I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL. 28
 • Nucli estratègic d'informació i control. 29
 • Equips de treball transversals. 29
 • Informe previ de sostenibilitat. 30
 • Cap a models caordics? 30
 • La transversalitat i l'alcalde. 32
 • "A 21 L" PELS POLÍTICS I FUNCIONARIS LOCALS. 32
 • REGULACIÓ DELS USOS DEL SÒL I FISCALITAT ASSOCIADA. 34
 • EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I INDICADORS. 35
 • Educació. 35
 • Comunicació i indicadors. 36

AGRAÏMENTS. 37

Per l'article complet, baixeu el PDF

37

{module Related by category|category_id=3}