Comunitats Energètiques Locals

Comunitats Energètiques Localsuna transposició pendent

La lògica del model energètic renovable amb una bona component de captació distribuïda d’energia a Km0, està molt lluny de l’individualisme, al contrari, és essencialment comunitària, col·laborativa i en xarxa. Sense un adequat marc jurídic que reguli el funcionament d’una comunitat resulta molt difícil la bona col·laboració entre els seus membres. Cal amb urgència una llei especifica que reguli la constitució i funcionament de les Comunitats Energètiques Locals.

 Per a l'article complert, baixeu el PDF de dalt.

Link a una xerrada meva sobre aquest tema:  https://www.youtube.com/watch?v=n0MVyTLPblA

{module Related by category|category_id=10}