Ajuntaments, Energia & Dades

Els ajuntaments, com a governs de proximitat, han d’actuar formulant polítiques energètiques agosarades des de dues perspectives: En els usos energètics públics + Influint en els comportaments de la ciutadania en estalvi i eficiència (canvi social).

CONTINGUT:

PRESENTACIÓ. ......................................................................................... 1
PRIMER CONSCIÈNCIA I CONEIXEMENT. ...................................................... 2
1. CREAR L’OBSERVATORI MUNICIPAL DE L’ENERGIA. ................................... 2
2. PARTICIPAR ACTIVAMENT EN L’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA. ........... 2
SEGON, ACCIÓ. ....................................................................................... 3
3. PROGRAMA EURONET 50/50 MAX A LES ESCOLES:.................................... 3
4. REVISAR LES ORDENANCES MUNICIPALS................................................. 3
5. IMPULSAR LA CONTRACTACIÓ ELÈCTRICA RENOVABLE. ............................ 4
6. PROGRAMAR SUBVENCIONS I AJUDES A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. .......... 4
7. MÍNIM D’UN MWP DE CAPTACIÓ FOTOVOLTAICA AL MUNICIPI. ................... 4
8. MOBILITAT ELÈCTRICA. ......................................................................... 5
9. MATERIAL COMPOSTABLE EN FESTES POPULARS. ..................................... 6
10. GENERACIÓ D’OCUPACIÓ. .................................................................... 6
ANNEX 1.- ESQUEMA BÀSIC D’UN OME ........................................................ 7

{module Related by category|category_id=10}