Transició Energètica i la seva governança (juliol 2015).

Artícle inicial de Cap al 100% Renovable;
Reflexions sobre la Transició Energètica a Catalunya...     (Jul. 2015)       Baixar el PDF

Títol:                 Cap al 100% Renovable; Reflexions sobre la Transició Energètica  a Catalunya i la seva governança.

Autor:               Josep Centelles i Portella

Paraules clau:     Transició energètica; governança; 100% renovables; desenvolupament local; sobirania energètica; finances públiques; energia.

Data original:      Juliol 2015           

Idioma original:   Català               Paraules:   12.500           Pàgines:   25

Sumari:              Aquest article de juliol de 2015, és la primera versió del que després seria el llibre del mateix títol.  Va ser presentat als companys del CMES per a debat.  Alguns d'ells, més enllà de fer-mi comentaris, em varen animar a ampliar el treball i em suggerieren que podria esdevenir un llibre.  Així va ser i 6 mesos més tard l'editorial Octaedro me'l va publicar.  El contingut fou molt ampliat de manera que les 12.500 paraules de l'article es convertiren en més 30.000 al llibre.

                         L'aticle presenta uns quants punts de reflexió sobre la factibilitat a Catalunya de la necessària transició energètica cap a un model basat al 100% en energies renovables amb producció i magatzematge distribuïts en el territori. 

CONTINGUT

Presentació i context............................................ 3

l’era dels fòssils s’ha d’acabar...................................... 3

un futur 100% renovable.......................................... 3

no sols contaminació, també l’economia....................... 3

transició energètica.................................................. 4

socialment desitjable................................................. 4

els esculls............................................................... 4

1.- Els combustibles fòssils: cars, contaminen i s’acaben................ 6

el model energètic actual........................................... 6

reserves, recursos i Taxa de Retorn Energètic (TRE)...... 7

aprofitar l’escassesa per fer negoci?............................. 7

combustibles no convencionals i l’evolució dels preus...... 8

l’oligopoli, canvia d’estratègia?.................................... 9

dependència energètica d’Europa i de Catalunya........... 9

la tèbia posició de la Unió Europea.............................. 10

fal·làcies que cal desmuntar....................................... 10

Disfressar-se “de verd”............................................... 10

Les nuclears, un mal necessari?.................................... 11

Els biocombustibles o el poder emocional de l'etiqueta “bio”..... 11

Low carbon i carbon capture and storage (CCS)............. 11

Les energies renovables són més cares que les fòssils...... 11

Subvencions (renovables i fòssils)................................. 12

2. Cap al 100% amb energies renovables............... 13

un nou escenari energètic.......................................... 13

l’hidrogen, el nou protagonista.................................... 14

l’economia local reforçada........................................... 14

sobirania energètica.................................................. 15

el regulador............................................................. 15

3.- La Transició Energètica................ 16

com pagar la transició................................................ 16

un peculiar repte financer.......................................... 17

necessitat d’acció pública........................................... 18

la factura ciutadana.................................................. 19

impacte territorial..................................................... 20

alguns passos imprescindibles...................................... 21

Pacte nacional per a la transició energètica................... 21

Pla nacional de recerca per a la transició energètica....... 21

Potencial per a reactivar l’economia local (diputacions). . 21

Fomentar el vehicle elèctric per combatre el “negoci de l’escassesa”...... 22

Referències bibliogràfiques................... 23

estudis sobre 100% renovables................. 23

bibliografia catalana.................................. 24

altres referències..................................... 24

 

{module Related by category|category_id=10}