Transició EnergÈTICA (recomanacions)

Transició Energètica.  Recomanació + links

Sóc membre del col·lectiu CMES:  link: http://cmes.cat/  on hi ha un munt de col.legues que treballem per impulsar la TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Dels companys del CMES són especialemt recomanables els llibres:

* Eduard Furró Estany:  Catalunya; Aproximació a un model energètic sostenible" (2016)

http://www.octaedro.cat/ca/producto:Cos/1/miscel-lania/transicio-energetica/catalunya--aproximacio-a-un-model-energetic-sostenible/1284

* Carles Riba Romeva: Recursos energètics i crisi.  La fi de 200 anys irrepetibles: (2012)

http://www.octaedro.cat/ca/producto:Cos/1/miscel-lania/horitzons/recursos-energetics-i-crisi/1296

* Ramon Sans Rovira (amb Elisa Pulla Escobar): El col·lapse es evitable. La transición energética del siglo XXI (TE21) (2014)

http://www.octaedro.com//OCTart.asp?libro=80141&id=es&txt=El%20col.lapse%20%E9s%20evitable

* Carles Riba Romeva:  Factura energéticas de los combustibles fósiles; Dependencias y desigualdades. (2015)

http://www.octaedro.com/OCTart.asp?libro=09054&id=estxt=Factura%20energ%E9ticas%20de%20los%20combustibles%20f%F3siles

{module Related by category|category_id=10}