Eix Tranversal de Catalunya

Eix Transversal.  Proposta de gestió Per encàrreg del Govern a l'Ombra d'en Pasqual Maragall (2001)  Actualitzat al 2012 després del desdoblament del'Eix.

Autor: Josep Centelles i Portella
Data original:    Agost de 2001               Data d'actualizació:  Gener 2012
Idioma original:  català         
Observacions:  Aquest estudi de possibilitats de gestió es va fer per encàrreg del Govern a l'ombra de Pasqual Maragall i fou presentat a la premsa pel seu "conseller" de Infraestructures (Manel Nadal).  Anys més tard, el conseller Joaquim Nadal va fer cas omís de les recomancions i feu un desdoblament total amb peatge a l'ombra.  És a dir, el tràfic internacional passa per una meravellosa "muntanya russa" sense pagar peatge, consumeix més gasoil i paguem tots els catalans!
Sumari:  L'estudi presentà un ventall de possibilitats de gestió i millora de l'Eix Transversal.   La principal proposta consistia en segregar el tràfic de pas del tràfic local i imposar un peatge dissuassori per al tràfic de pas. D'aquesta manera es podia treballar amb desdoblaments selectius i es reforçaba l'efecte dinamitzador de l'economia local.  Remarcava que fer pujar als camions més de 1.000 metres de cota és anti-ecològic i no té cap mena de sentit. A més, suggeria començar a fer gestió de trànsit mitjançant tècniques intel.ligents de darrera generació.

 

CONTINGUT:

1.- Elogis a l’Eix Transversal...................................................................... 2

2.- El problema de la saturació actual.............................................. 3

3.- Anàlisi de les intensitats mitges diàries (IMD).......................... 4

4.- Desviar els pesants de pas...................................................................... 6

5.- Comparació de l’Eix amb la ruta N-II / A-7...................................... 7

6.- Raons per passar per l’Eix...................................................................... 9

7.- Accidentalitat.............................................................................................. 10

9.- Recomanacions............................................................................................. 12

10.- Polítiques europees sobre camions pesants........................ 14

ANNEXES

Gràfica d'altituds de l'Eix Transversal......................................... 15

Comparació consums Eix <=> N-II / A-7................................................... 16

Noticia de la presentació de l'estudi a la premsa.

En data de gener de 2012 (amb motiu de la inauguració de l’Eix Diagonal) s’han fet algunes actualitzacions que consten en roig en aquesta versió.    També s’hi han afegit alguns comentaris finals.

 Article sencer en PDF

{module Related by category|category_id=9}