Imprimir aquesta pàgina

Polítiques per al Vehicle Elèctric

7 articles breus amb propostes per a impulsar el vehicle elèctric 

+ promoure la transformació electrica del tots els escútres urbans en 10 anys.

Aquests articles sobre el cotxe elèctric d’ús particular o compartit estan adreçats a líders polítics i formadors d’opinió i pretenen donar a conèixer les bases tecnològiques i econòmiques que permetin elaborar una bona política pública sobre el tema.    (clicar a PDF per baixar l'arxiu)

CONTINGUT:

0.- Presentació dels articles. 2

1.- Vehicle elèctric, algun dubte?. 3

Annex:  MEMÒRIA de CÀLCUL i FONTS. 5

Tot és qüestió d’itineraris energètics. 6

2.- Escúters, tots elèctrics en 10 anys ! 7

3.- Comprar un cotxe elèctric?. 9

RESUM i RECOMANACIONS POLÍTIQUES. 12

4.-  Impacte del terme fix de potència en el cost energètic d’un VE. 13

5.- Cotxe elèctric compartit        MAD  5   ó   BCN  0. 14

Cal repensar l’estacionament a la via pública. 15

6.- Mobilitat elèctrica => impacte sobre la xarxa. 16

7.- Compte amb els puretes, són perillosos!  (o el dret a esbafar-se) 17

8.- RESUM polítiques proposades. 18

ANNEX.       TdR de:    Escúters, tots elèctrics en 10 anys ! 19

L’autor + publicacions. 24

En termes de mobilitat es dóna per descomptat que les polítiques d’afavorir el transport públic han de ser les prioritàries. Grosso modo, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el transport públic serveix el 40% dels desplaçaments diaris, un 35% es fan a peu o en bicicleta, però no es pot oblidar que el 25% dels desplaçaments es fan en transport privat (furgonetes, cotxes, motos, escúters). És evident que a la resta de Catalunya el percentatge de transport privat és encara més elevat. Per altra banda, els greus problemes de congestió i contaminació que patim tenen el seu primer i principal origen en aquest transport privat. En conseqüència, les polítiques en transport privat són de gran rellevància.

En aquest marc, les polítiques d’afavorir el vehicle elèctric, més enllà de cercar resoldre correctament els problemes de mobilitat, de congestió i de contaminació, acumulen una altra possibilitat, la de generar ocupació i la de modernitzar la nostra economia industrial.

 

 

 

{module Related by category|category_id=10}